Modtag påmindelser for dine flextrafikaftaler

Du kan modtage påmindelser inden du skal køre med flextrafik. Tilmeld dig med NemID og få påmindelser om dine flextrafikrejser i hele landet på sms.

Vi udsender flere slags beskeder til dig — vi sender en påmindelse dagen før din rejse (hvis der er mere end 24 timer til rejsens start) og igen 15 minutter inden den lovede afhentning.

Hvis du skifter mobilnummer, skal du huske at oplyse dit nye nummer til Flextrafik. Du er selv ansvarlig for at opdatere dit mobilnummer.

Tilmeld dig nu
eller log ind for ændre oplysninger eller opsige samtykke

Trafikselskaberne (Movia, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab) udfører ud over Flextur og individuel handicapkørsel forskellige former for visiteret kørsel for kommunerne og siddende patientbefordring for regionerne i trafikselskabets eget område. Alle kørselsordninger udføres under navnet Flextrafik og er omfattet af dit samtykke til Flextrafikaftaler.